امیرعبداللهیان: رژیم صهیونیستی بدنبال قتل عام مردم مقاوم غزه است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای روسی خود، با اشاره به اقدامات وحشیانه و ضد انسانی رژیم صهیونیستی در قطع آب و برق و جلوگیری از ارسال غذا و دارو به مردم غزه تاکید کرد: رژیم اشغالگر با این اقدامات بدنبال قتل عام مردم مقاوم غزه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254417/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی