امیرعبداللهیان: زمان خروج نیروهای خارجی از سرزمین سوریه فرارسیده است


دمشق- ایرنا- وزیر خارجه کشورمان گفت: معتقدیم زمان خروج نیروهای خارجی از سرزمین سوریه و احترام به تمامیت ارضی این کشور فرارسیده است. تهران همه طرف‌ها را به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و امنیت و ثبات سوریه و منطقه دعوت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052433/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی