امیرعبداللهیان عازم سمرقند شد


تهران – ایرنا- وزیر امور خارجه به منظور شرکت در چهارمین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان عازم سمرقند ازبکستان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081053/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی