امیرعبداللهیان عازم مسکو شد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه برای حضور در نشست چهارجانبه مسکو درباره سوریه عازم روسیه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106723/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی