امیرعبداللهیان: عضویت ایران در شانگهای در اجلاس دهلی‌نو تصویب نهایی می‌شود


کیپ تاون- ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه گفت: عضویت ایران در شانگهای در اجلاس دهلی‌نو تصویب نهایی می‌شود


منبع: https://www.irna.ir/news/85129870/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی