امیرعبداللهیان: عمان دوست بسیار نزدیک ایران در منطقه است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه از عمان به عنوان دوست بسیار نزدیک ایران در منطقه یاد کرد و ارتقای همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف را نشانه عمق روابط دو کشور دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173118/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی