امیرعبداللهیان: منافع ملی نقطه‌ اتصال رسالت خبرنگاران و دیپلمات‌ها است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: وقتی در جریان حمله به سرکنسولگری کشورمان در مزارشریف، خون پاک ۸ دیپلمات شهید و شهید محمود صارمی «خبرنگار ایرنا» با یکدیگر عجین شد، ارتباط واژه «همکار» میان خبرنگاران و دیپلمات‌ها جلوه‌ حقیقی‌تری به خود گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192641/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی