امیرعبداللهیان: همکاری‌ های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران و هند بیش از پیش توسعه یابد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در دیدار مشاور امنیت ملی هند، رویکرد دو کشور در موضوعات مهم بین المللی را با اهمیت توصیف و ابراز امیدواری کرد همکاری های فیمابین در موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی بیش از پیش توسعه یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098702/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی