امیرعبداللهیان وارد بیروت شد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات لبنان وارد بیروت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216796/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی