امیرعبداللهیان و فیصل مقداد دیدارکردند


تهران- ایرنا- وزیران خارجه ایران و سوریه دقایقی پیش در دمشق دیدار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216115/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی