امیرعبداللهیان ژنو را به مقصد تهران ترک کرد


ژنو-ایرنا- وزیرامورخارجه کشورمان دقایقی پیش ژنو را به مقصد تهران کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044379/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%98%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی