امیرعبدالهیان وارد بغداد شد


تهران -ایرنا- حسین امیرعبداللهیان  وزیر خارجه کشورمان به منظور دیدار رسمی از عراق و انجام گفت و گوهای سیاسی با مقامات این کشور دقایقی پیش  در راس هیاتی وارد فرودگاه بغداد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037038/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی