امیر دریادار سیاری: ارتش برای مقابله با هرگونه تهدید آمادگی دارد


تهران- ایرنا- رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تهدید زمان نمی‌شناسد، گفت: ارتش جمهوری اسلامی ۲۴ ساعته آمادگی دارد در مقابل هر گونه تهدید بایستد و هرگونه تهدید را خنثی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080894/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی