امیر عبداللهیان: ایران یکی از قوی‌ترین دموکراسی‌ها را در منطقه دارد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران یکی از قوی ترین دموکراسی‌ها را در منطقه دارد و این که اروپا بخواهد به صورت یک سویه مسائل را ببیند و به دخالت‌های خود ادامه دهد، برای ما قابل قبول نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977798/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی