امیر عبداللهیان عازم تهران شد


کیپ تاون- ایرنا- وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس دوستان بریکس به آفریقای جنوبی سفر کرده بود به سفر سه روزه خود پایان داد و عازم تهران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130120/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی