انتخابات تناسبی؛ شایسته‌گزینی یا قطع ارتباط با مردم/مصوبه مجلس مدلی اختراعی است


تهران ایرنا- موافقان برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی معتقدند این کار سبد آرای جریان‌های سیاسی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی شفاف و عادلانه می کند اما منتقدان مصوبه مجلس می‌گویند که مصوبه مجلس به نام انتخابات تناسبی چند مدل انتخاباتی را ادغام کرده که در اجرا ایجاد مشکل می کند ضمن آنکه ارتباط مستقیم مردم با نماینده را قطع می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155332/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی