انتخابات مجلس در تهران برای نخستین بار به صورت تناسبی برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که انتخابات تناسبی برای نخستین بار در تهران برگزار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124051/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی