انتخاب رئیس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل؛ ایران نائب رئیس شد


نیویورک – ایرنا- اعضای سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی رئیس جدید هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل را برگزیدند و جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از ۲۱ نواب رئیس این مجمع انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129167/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی