انتخاب رییس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- انتخاب رئیس دیوان محاسبات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987438/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی