انتصابات جدید ائمه جمعه در ۵۷ پایگاه/ نماز جمعه منبر اصلی تببین در زمان فتنه است


تهران – ایرنا – سخنگوی شورای سیاستگذاری از انتصابات جدید ائمه جمعه در ۵۷ پایگاه در سراسر کشور خبر داد و گفت: نماز جمعه یکی از منبرهای اصلی و تبیین‌گر در زمان فتنه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987838/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5%DB%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی