انتصاب دستیار جدید وزیرامورخارجه در امور دریای خزر


تهران-ایرنا- وزیرامورخارجه کشورمان در طی حکمی علیرضا جهانگیری را به سمت دستیار وزیرخارجه در امور دریای خزر منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097486/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی