انتقاد از گزارش‌های تفریغ بودجه سه ماهه دیوان محاسبات/ شبهه افکنی نکنید

نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: طبیعی است که اعتبارات بودجه در عرض۳ماه به طور کامل تامین نشده و  تخصیص نمی یابد و به دلیل شرایط اقتصادی و اعمال تحریم‌ها ممکن است تامین منابع در زمانی که پیش بینی شده انجام نشود. همین امر ممکن است تخصیص ها را در مدت زمان سه ماهه دچار مشکل کند.

عضو فراکسیون انقلاب با تاکید بر اینکه نمی‌توان در عرض ۳ماه قضاوت درستی در مورد عملکرد بودجه‌ای دولت داشت، تصریح کرد: در گزارش‌های سالانه می‌توان عملکرد دولت در تامین و تخصیص اعتبارات را به طور دقیق ارزیابی و در مورد آن قضاوت کرد.

ساعدی خاطرنشان کرد: گزارش‌های سه ماهه از تفریغ بودجه و بررسی عملکرد دولت در این مدت کوتاه ممکن است موجب ایجاد شبهاتی برای مردم درباره عملکرد دولت شود که این کار درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید در شرایط کنونی از هرگونه شبهه افکنی در جامعه جلوگیری کنیم، اظهار داشت: دولت و مجلس باید برای ایجاد فضایی آرام در کشور تلاش کنند و نظارت ها در راستای تقویت دولت انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940977/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C

قاسم ساعدی در گفت و گو با با خبرنگار پارلمانی ایرنا، با اشاره به ارائه گزارش‌های سه ماهه دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: گزارش تفریغ بودجه باید یک ساله باشد نه سه ماهه.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی