انتقاد امیرعبداللهیان از نمایش‌های سیاسی شورای وزیران اتحادیه اروپا به بهانه حقوق بشر


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایرلند، از برخی نمایش‌های سیاسی شورای وزیران اتحادیه اروپا، به بهانه حقوق بشر انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969560/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی