انتقاد دیپلمات‌های ایران و روسیه از انفعال غرب در قبال غزه


تهران- ایرنا- مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران و نماینده ویژه وزیر امور خارجه روسیه در امور خاورمیانه از انفعال کشورهای اروپایی در قبال کشتار زنان و کودکان غزه انتقاد کرده و آمریکا را مسئول وضعیت انسانی نگران کننده در این منطقه دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85331750/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی