انتقاد وزیر تعاون از بی‌ثباتی مدیریتی و تحمیل نیروی کار در پتروشیمی آبادان


تهران-ایرنا- وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال نماینده آبادان عدم ثبات مدیریتی و تحمیل نیروی انسانی را از چالش‌های جدی پتروشیمی آبادان خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178989/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی