انجمن دفاع از قربانیان تروریسم حمله به مدرسه‌ای در کابل را محکوم کرد


تهران- ایرنا- انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در بیانیه‌ای نوشت: تروریست‌ها بار دیگر ده‌ها دانش‌آموز را در حال فراگیری علم به خاک و خون کشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959717/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی