انسجام اعضای سازمان شیعیان آمریکا برای توسعه فرهنگ اهل بیت ضروری است


تهران- ایرنا- جمعی از اعضای هیأت امنای جامعه شیعیان آمریکا با حضور در هتل محل اقامت رئیس جمهور، با آیت‌الله رئیسی دیدار و گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232416/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی