انعکاس وارونه و ناقص اظهارات مکرون/ رئیس جمهور فرانسه درباره ایران چه گفت؟


تهران- ایرنا- رئیس جمهور فرانسه اخیرا در مصاحبه‌ای درباره گفت‌وگوهای منطقه‌ای و ایران نکاتی را بیان کرده است که برخی از رسانه ها تصویر وارونه و ناقصی را از آن ارائه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980187/%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی