انهدام شبکه دلالان قاچاق ارز


همدان-ایرنا- اداره کل اطلاعات استان همدان اعلام کرد: شبکه سازمان یافته دلالان قاچاق ارز در این استان شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی زیر ضربه قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246099/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی