انگلیس رئیس دوره‌ای شورای امنیت شد/ نشست قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران در دوره ریاست لندن


نیویورک- ایرنا- انگلیس که عضو دائم شورای امنیت و از اعضای دارای حق وتو است، با پایان یافتن ماه ژوئن و آغاز ماه میلادی ژوئیه (جولای) رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85155958/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B2%DB%B2%DB%B3%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی