اهدای ویلچر برقی به ورزشکار توانخواه پس از دستور رئیس‌جمهور


تهران – ایرنا – پس از دستور رئیس جمهور برای اهدای یک ویلچر برقی به مریم یوسفی ورزشکار توانخواه، این ویلچر به وی تقدیم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181028/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%DA%86%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی