اوجی: افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست


تهران- ایرنا- وزیر نفت گفت: دولت و وزارت نفت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند و مردم به شایعات در این زمینه توجه نکنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074224/%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی