اوجی: پالایشگاه جمع‌آوری گازهای مشعل با حضور رئیس جمهور در دهلران بهره‌برداری می‌شود


تهران- ایرنا- وزیر نفت گفت: پالایشگاه جمع‌آوری گازهای مشعل به زودی با حضور رئیس جمهور در منطقه دهلران به بهره‌برداری می‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428398/%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی