اولین سفر به قلب منهتن و حرکت هوشمندانه‌ای که جهان را غافلگیر کرد
تهران-ایرنا- رویکرد رئیس‌جمهور در جریان نخستین سفر به نیویورک در بیست و هشتم شهریور ۱۴۰۱ مورد توجه بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت؛ طرح سخنانی در دفاع از امنیت ملی، عدالت‌خواهی و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی نظام سلطه در صحن سازمان ملل متحد و همچنین نمایش تصویر قهرمان مبارزه با تروریسم، جهانیان را غافلگیر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230548/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی