اولین نماز جمعه تهران در سال ۱۴۰۲ به امامت آیت‌الله صدیقی اقامه می‌شود


تهران – ایرنا – سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از برگزاری اولین نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله کاظم صدیقی در دانشگاه تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064161/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی