اولین پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به مقصد مینسک انجام شد


تهران- ایرنا- اولین پرواز توسط شرکت هواپیمایی ماهان به مقصد مینسک و برعکس انجام شد و مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه برای انجام مذاکرات با مقامات ذیربط و وزارت امور خارجه بلاروس برای استمرار پروازها با همین پرواز وارد مینسک شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087526/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی