اول تو پاک کن!


تهران- ایرنا- بعد از هیاهوها در ارتباط با اعدام علیرضا اکبری و خروج سفیر انگلیس از ایران، او چند روز پیش در توئیتی خبر از بازگشت خود به ایران داده و از شعارنویسی‌ها بر روی دیوار سفارت کشورش در تهران، ابراز نارضایتی کرد. اما وضعیت سفارت ایران در لندن چگونه است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85012103/%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی