ایجاد تفرقه در بین کارگزاران نظام از کارهای نفوذی دشمن است


قزوین – ایرنا – نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: ایجاد تفرقه بین کارگزاران نظام و از بین بردن انسجام داخلی از کارهای نفوذی دشمن همزمان با نزدیک شدن به ایام انتخابات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215005/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی