ایده‌های جدید خوشه‌سازی و راهبری شغلی در سال ۱۴۰۲ پیگیری می‌شود


تهران- ایرنا- دبیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج مستضعفین با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف و متنوع در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: در سال ۱۴۰۲ ایده و مدل جدیدی در حوزه خوشه‌سازی و راهبری شغلی پیگیری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160823/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی