ایراد مجدد مجمع تشخیص به طرح شفافیت


تهران- ایرنا- در جلسه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به پنج مصوبه مجلس شورای اسلامی از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام رسیدگی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215482/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی