ایران، دردمند بیش از هزار «پروانه» است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه درباره دیدار امروزش با بیماران پروانه‌ای نوشت: ایران، دردمند بیش از هزار «پروانه» است، این فرشتگان هر روز مقابل چشم مدعیان حقوق بشر، زجر می‌کشند و پر پر می‌شوند؛ کدامین قلب پاک، عکس‌های این فرشتگان را می‌بیند و از شب با خیال راحت سر بر بالین می‌گذارد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84918099/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی