ایران از تعامل مثبت سوریه با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قدردانی کرد


نیویورک – ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از تعامل مثبت سوریه با سازمان منع سلاح های شیمیایی قدردانی و تاکید کرد: پرداختن به نگرانی های مشروع دولت سوریه در این زمینه ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990308/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی