ایران از تلاش‌های سازمان ملل برای صلح در یمن حمایت کند


تهران- ایرنا- نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن حمایت جمهوری اسلامی ایران از تلاشهای سازمان ملل متحد در زمینه صلح در یمن را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056478/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی