ایران: استفاده از تحریم بعنوان اهرم سیاسی خلاف اصول بشردوستانه است 


نیویورک – ایرنا- زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت: استفاده از تحریم بعنوان اهرم سیاسی خلاف اصول بشردوستانه بوده و توان دولتها برای مقابله با حوادث طبیعی را کاهش می دهد و ما اعمال تحریمها را توسط برخی کشورها و استفاده از آن را به عنوان اهرم سیاسی در روابط دو جانبه محکوم می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963404/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی