ایران اسلامی به رغم تحریم‌های اقتصادی به بالندگی رسیده است+فیلم


زنجان – ایرنا- سخنگوی دولت گفت:ایران اسلامی با وجود تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی،جنگ رسانه‌ای و اقتصادی دشمنان در حوزه‌های مختلف به رشد،بالندگی و پویایی رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199109/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی