ایران اهانت مجدد به قرآن کریم را در دانمارک محکوم کرد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه اهانت مجدد به ساحت مقدس قرآن کریم را در دانمارک شدیدا محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083964/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی