ایران با ونزوئلا،کوبا ونیکاراگوئه پیوند منافع دارد/مقابله با آمریکا وحمایت از نظام چندقطبی


تهران – ایرنا- مرکز پژوهشهای سیاسی و راهبردی «الاهرام» مصر در تحلیلی از سفر دکتر آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کشورمان به آمریکای لاتین نوشت که جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا در زمینه های سیاسی، اقتصادی و نظامی منافع متقابل دارند و سیاست آنها مبتنی بر رد هژمونی آمریکا و مقابله با تحریم های این کشور و حمایت از نظام چند قطبی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139631/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی