ایران به تحریم و مداخله پاسخ می‌دهد


تهران – ایرنا – امیرعبداللهیان در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اروپا تاکید کرد: آمریکا و سه کشور اروپایی اگر فکر کنند می توانند با فشار و ابزارسازی، در مذاکره امتیاز بیشتر بگیرند، حتما در اشتباهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965645/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی