ایران حملات جدید رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد


تهران- ایرنا- ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حملات بامداد پنجشنبه و جمعه رژیم متجاوز صهیونیستی به برخی مراکز در دمشق و حومه آن را به شدت محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070188/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی