ایران حمله تروریستی به کاروان کمک‌های بشردوستانه بورکینافاسو را محکوم کرد

به گزارش حوزه سیاست‌ خارجی ایرنا، ناصر کنعانی حمله گروه‌های تروریستی در شمال کشور بورکینافاسو به کاروان کمک‌های بشردوستانه را که به کشته و زخمی شدن ده ها نفر منجر شد، محکوم کرد.

در پی انفجار بمب در شمال بورکینافاسو ۳۵ نفر کشته و ۳۷ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایرنا،کاروان کمک‌های دولتی در جاده بین شهرهای جیبو و بوروزنگا در حال عبور بود و یکی از خودروهای حامل غیرنظامیان این کاروان در پی انفجار بمب دست ساز منفجر شد.

بر اساس این گزارش، این کاروان‌ها با حمایت ارتش به شهرهای شمال بورکینافاسو که در محاصره گروه‌های مسلح هستند، کمک‌های دولتی توزیع می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880528/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88

کنعانی همچنین با دولت و مردم بورکینافاسو و بازماندگان قربانیان این حمله تروریستی ابراز همدردی کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی